Utbildning

Instruktör och examinator

Gylla har sedan många år varit verksam som instruktör inom dynamiskt skytte och håller både grund- och fortsättningskurser. Utöver civila så håller Gylla även utbildning för främst poliser och sin förra arbetsgivare försvarsmakten.

Gyllas träningskoncept gjorde att han redan efter 3 års tävlande hade nått den nordiskaeliten och han vann sedan 3 nordiska mästerskap i rad i sportens största division, production.

För att fortsätta utvecklas så har Gylla de senaste åren själv gått kurs för den absoluta världseliten i form av Rob Leathem, Robert Vogel, Ben Stoeger, Max Michel, Travis Tomasie samt den absoluta världsettan Eric Grauffel.

- Det är alltid bra att kunna leverara flera olika lösningar på samma problem då skyttet är väldigt individuellt när man kommer ner på den absoluta detaljnivån. Då är det bra att veta hur flera av mästarna resonerar.

 

GRUNDKURSER 

Grundkurser i dynamiskt skytte erbjuds numera begränsat främst till poliser och militärer eller annan vapenbärande personal.


FORTSÄTTNINGSKURSER

Fortsättningskurserna som utvecklas sedan 2012 fortsätter att utvecklas och kommer från och med 2019 att erbjudas både som endags kurser och tvådagars kurser. 

Kursen riktar sig till allt från de som finner sig i början på sin skyttekarriär men även till dem på landslagsnivå. Sedan 2016 erbjuds även en FK steg 2 som fick 5 av 5 i betyg av samtliga tio deltagare vid första genomförandet. Kravet att man ska ha genomfört FK1 innan man får gå FK2 är borttaget men rekommenderas starkt.

 

GÖTEBORG 2013

armen

Två av deltagarna på denna kursen tillhör numera den absoluta europaeliten och är självklara landslagsskyttar i sina respektive divisioner. En är nordiskmästare i Open och en var topp 10 på senaste VM:et. där det fanns fd. kursdeltagare i samtliga divisioners landslag utom revolver.

Är man 10 st i en klubb med tillgång till bana är det fullt möjligt att genomföra kursen på annan ort.

Anmälan till kurs eller frågor sker via mail på gylla@gylla.se.